Föreningen främjar ett konstnärligt utåtriktat arbete genom utställningar och olika konstprojekt. Föreningen vill först och främst värna om möjligheter till offentliga visningar av medlemmarnas konst men arbetar också för att få externa utställare.


Med konstkulturella aktiviteter, fortbildning, konstresor och konstträffar vill föreningen inspirera medlemmarna att utveckla de konstnärliga uttrycksformerna och teknikerna.

Föreningen genomför förutom enskilda utställningar även årliga arrangemang som 

  • vårsalongen
  • konsthantverksveckor
  • temautställningar 
  • staffliets dag
  • skissa på kafé
  • konstvecka på stan
  • två medlemsmöten
  • decembersalongen.


Föreningen arrangerar också kurser och workshoppar för medlemmarna samt resor till utställningar med konst som tema. 


Ingegerd Persson