Falkenbergs Konstnärsförenings riktlinjer för hantering av medlemmarnas personuppgifter :
De personuppgifter som föreningen hanterar är medlemmarnas


namn
postadress
telefonnummer
e-postadress


Föreningen använder personuppgifterna för att kunna kontakta medlemmarna.
Föreningen använder inte personuppgifterna till något annat ändamål utan att först fråga medlemmarna.
Uppgifterna sparas så länge personen är medlem. När medlemskapet avslutat raderas alla personuppgifter.
För mer information se www.datainspektionen.se