Hej medlem!


Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Styrelsen har – något sent men ändå – tagit fram riktilinjer för hur föreningen hanterar dina personuppgifter. Läs policyn nedan och hör gärna av dig om det är något som verkar konstigt. Bra information om den nya lagen finns på datainspektionen.se.

Vänliga hälsningar


Elisabeth Blidner, ordförandeFalkenbergs Konstnärs- och Intresseförenings riktlinjer

för hantering av medlemmarnas personuppgifter


Ändamål med behandling av personuppgifter

Föreningen behandlar medlemmarnas personuppgifter för att kunna kontakta medlemmar.

Föreningen använder inte personuppgifterna till något annat ändamål utan att först fråga medlemmarna.


De personuppgifter som föreningen hanterar är medlemmarnas

• Namn

• Postadress

• Telefonnummer

• E-postadress


Hur länge finns uppgifterna kvar?

Uppgifterna sparas så länge personen är medlem. När medlemskapet avslutas raderas alla personuppgifter.


Vill du veta mer? Ändra en uppgift?

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som sparas eller i övrigt behandlas av föreningen kan du begära detta skriftligt från föreningens styrelse liksom på föreningens webbplats så snart den nya omarbetade är klar. Det är också till den som du ska kunna vända dig om du vill begära ändring av felaktig eller missvisande uppgift.

Tills den nya är i funktion: Vänd dig till någon i styrelsen.

falkenbergskonstnarer.se © 2012