GDPRFalkenbergs Konstnärsförenings riktlinjer för hantering av medlemmarnas personuppgifter :
De personuppgifter som föreningen hanterar är medlemmarnas


  • namn
  • postadress
  • telefonnummer
  • e-postadress


Föreningen använder personuppgifterna för att kunna kontakta medlemmarna.
Föreningen använder inte personuppgifterna till något annat ändamål utan att först fråga medlemmarna.


Uppgifterna sparas så länge personen är medlem. När medlemskapet avslutat raderas alla personuppgifter.


För mer information se www.datainspektionen.se

Våra öppettider: Tisdag – fredag 12.00 – 16.00, lördag 10.00 – 15.00

Vissa utställare har utökade öppettider.
Se respektive affisch.

Copyright © FalkenbergsKonstnärsförening 2020.