Såhär började det...


Föreningens ursprung startar med att konstnärer i Falkenberg träffas år 2005 och bestämmer sig för att göra en utställning. 25 konstnärer ställer ut i december månad i Visningshallen, som låg där Falkhallen ligger nu.

 
Året därpå är det många som vill fortsätta med ett samarbete och man använder Barnakademins stora sal Storgatan 50 som möteslokal. Där startas också en konstcaféverksamhet med olika aktiviteter som t.ex. bildvisning och föredrag Decembersalongen flyttar nu till Kuben i Stadshuset där den sedan dess årligen äger rum.

För att lättare få bidrag från kommunen och även visa att det finns ett aktivt konstliv i staden bildas år 2008 Falkenbergs Konstnärsförening. Följande år ändras namnet till Falkenbergs Konstnärs– och Intresseförening. Med namnändringen vill man vidga föreningen och med en mer öppen och tillåtande attityd kunna få fler medlemmar med intresse för konst.


Decembersalongens femårsjubileum firas med en exklusiv katalog och utställningar i två lokaler. Sammanlagt 30 konstnärer ställer ut i Kuben och i Falkenhus.

År 2010 kan föreningen med ekonomiskt bistånd från kommunen överta lokalen Teater Boudoir Intim på Storgatan 21. Genom medlemmars idoga arbete förvandlas den svarta teaterlokalen till ett ljust, vitt utställningsrum. Omklädningslogen byggs om till ett kök och det stora fönstret ut mot gatan öppnas upp. En tävling om lokalens nya namn utlyses, där vinnande förslag blir Konsthörnan.

Under åren 2012 – 2015 pågår utställningsverksamhet i Konsthörnan av medlemmar varvat med andra inbjudna konstnärer. Konstkaféträffarna fortsätter även i den nya lokalen men klingar av och upphör så småningom efter nästan tio år.

Föreningen startar 2015 – 2020 andra årligen återkommande aktiviteter som "staffliets dag"  i juli och på hösten "konstveckan på stan". Och nu anordnas varje vår och höst speciella utställningar för medlemmar kring olika teman. 


Namnet på föreningen ändras  år 2020 tillbaka till Falkenbergs Konstnärsförening.

Källa: Eva Crafoord

Våra öppettider: Tisdag – fredag 12.00 – 16.00, lördag 11.00 – 15.00

Vissa utställare har utökade öppettider.
Se respektive affisch.

Copyright © FalkenbergsKonstnärsförening 2020.