Falkenbergs Konstnärs- och Intresseförening bildades år 2007 och främjar sedan dess konstnärligt arbete genom utställningar och olika konstprojekt. Med konstkulturella aktiviteter vill föreningen inspirera och utveckla de konstnärliga uttrycksformerna och teknikerna.


Medlemmarna är konstnärligt verksamma på ett yrkesmässigt sätt eller är konstintresserade personer som vill arbeta för föreningens målsättning. Medlemmarna bor i Falkenbergs kommun eller har anknytning till denna.


Föreningen genomför utställningar, konstresor och kurser. Föredrag och samtal om konst sker i föreningens öppna konstkaféer sista söndagen i månaden som annonseras i Hallands Nyheters och Falkenbergs Postens dagbok, samt på Falkenbergs Turistburåns hemsida. Alla är välkomna på och ta del av program och fika till självkonstnadspris.


Våra sponsorer är:

Falkenbergs Kommun

Grafika

Ringström & Son

Görans Bild & Ramhall

Falkenbergs Bokhandel

Kontorsleverantören

Ram & Passepartout

Se oss också på vår facebooksida.

falkenbergskonstnarer.se © 2012