Falkenbergs konstnärs- och intresseförening

Årsmöte 10 mars 2019

Plats: Mölle

Närvarande: 21 medlemmarMötet inleddes med en uppskattad presentation av inköpta konstverk till falkenbergs kommun av före detta museichef och ansvarig för konstinköp under många år, Debbie Thompson.


 1. Mötet öppnas av mötesordförande Jill Malm. Mötessekreterare: Eva Bäckström
 2. Justerare och rösträknare jämte ordförande: Gerd Ervelin och Gunvor Abrahamsson
 3. Årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 4. Röstlängd fastställdes
 5. Verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs. (bil. 1)
 6. Revisorernas berättelse föredrogs. (bil. 2)
 7. Resultat- och balansräkning föredrogs och fastställdes (bil.3)
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 9. Inga motioner hade inkommit
 10. Verksamhetsplan för 2018 föredrogs och fastställdes. (bil.4)
 11. Budget för 2019 föredrogs, ändrades och fastställdes. Årsavgift 250:-
 12. Styrelsens sammansättning för 2019 föredrogs och valdes.
  Ordförande (1 år)              Elisabeth Blidner
  Vice ordförande (2 år)       Gerd Ervelin
  Sekreterare (2 år)             Pia Fahlvik
  Kassör (2 år)                    Mona Holm
  Ledamot (2 år)                 Lasse Larsson
  Ledamot (2 år)                 Eva Bäckström
  Ledamot (2 år)                 Gunvor Abrahamsson
 13. Val av valberedning
  Valberedning (2 år)           Bogumila Gunnarsson
  Valberedning (2 år)           Irene Hagnevik
  Ersättare (1 år)                 Monica Gull
 14. Val av revisorer ersättare och arbetsgrupper
  Revisor (1 år)                   Monica Rudqvist
  Revisor (1 år)                   Jill Malm
  Ersättare (1 år)                Curt Blidner
  Arbetsgrupper
  Lokalgrupp                      Margareta Slavik
  Lokalgrupp                      Eva Crafoord